fbpx

Biznesa kultūra un ētiskās dilemmas

Kursā tiek aplūkota starpkultūru komunikācija, kā arī kultūras ietekme uz biznesa attiecībām. Turklāt tas sniedz dalībniekiem iespēju analizēt uzņēmējdarbības dilemmas no ētikas viedokļa. Vispārējais mērķis ir attīstīt kursa dalībniekiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi sazinātos starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē.

Jesse Turner

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.