fbpx

Dabaszinātņu kurss I

Dabaszinātnes ir zinātnes, kas tiecas izprast pasaules uzbūvi un darbību ap mums un Visumu kopumā. Dabaszinātnes ietver reālu procesu matemātisko modeļu radīšanu, kurus izmanto kvantitatīvo metožu pielietošanai, lai, izmantojot noteiktus (fizikālus, ķīmiskus u.c.) daudzumus ar skaitliskām vērtībām, aprakstītu objektu iezīmes un procesus. Šajā kursā lielāka uzmanība tiks pievērsta nedzīvā dabā notiekošu procesu izpētei, pamatojoties uz fundamentālo spēku īpašību aprakstu, galveno kustības veidu aprakstam, ņemot vērā dabas pamatlikumus, kā arī matērijas īpašību raksturojumu. Kursu veido lekcijas, praktiskās un laboratorijas nodarbības.

Juris Blūms

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.