fbpx

Dabaszinātņu kurss II

Dabaszinātne apkopo faktus un zināšanas par visiem procesiem, kas notiek mums apkārt dažādos vielu līmeņos, no procesiem atomā un elementārdaļiņām līdz pat Visumam kopumā. Dabaszinātnes rada reālu procesu un objektu matemātiskus modeļus, kas raksturo pētīto objektu (procesu) īpašības ar noteiktu (fizikālu un ķīmisku) vērtību skaitlisko izteiksmi vērtībām. Dabaszinātnes kursa ietvaros uzsvars tiks likts uz apkārt notiekošo procesu aprakstīšanu, ņemot vērā dabas pamatlikumus, kā arī dažādu materiālu raksturojumu, materiālu procesu izpēti un analīzi. Īpaša uzmanība kursā tiek pievērsta praktiskām aktivitātēm, aktuālajām tendencēm dabaszinātnēs un pētījumu rezultātu pielietošanai jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādē. Kurss ietver lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas nodarbības.

Juris Blūms

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.