fbpx

Uzņēmumu un organizāciju stratēģija

Kursā galvenais uzsvars likts uz svarīgākajiem aktuālajiem jautājumiem stratēģiskajā vadībā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta mūsdienīgām analītiskām pieejām un veiksmīgai stratēģiskai praksei. Tā ir veidota ar tehnoloģisku un globālu perspektīvu, jo šis virziens daudzējādā ziņā atspoguļo jaunās stratēģiskās pārvaldības tendences. Tēmas mērķis ir nodrošināt studentiem pragmatisku pieeju, kas virza korporatīvo, uzņēmējdarbības un funkcionālo stratēģiju izstrādi un īstenošanu.

Inga Jākobsone

Jakobsone_Inga
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.