fbpx

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedība ir pamatkurss vadības grāmatvedības jomā. Galvenā uzmanība ir vērsta uz informācijas ģenerēšanu un analīzi lēmumu pieņemšanā, plānošanā un kontrolē, kas nepieciešams uzņēmuma iekšējai pārvadībai.

Raimonds Lieksnis