fbpx

Vispārēja māksla

Šis kurss veidots, balstoties uz komplekso integrējošo metodiku, kur māksla apvienota ar sociālajām un dabas zinātnēm, mediju pētniecību un uzņēmējdarbību. Sekojot liberālās mākslas izglītības garam, šis kurss tiecas attīstīt kritiskās un analītiskās domāšanas prasmes, kuras var pielietot stratēģiskā problēmu risināšanā. Kursa pamatā ir pētījumu modelis “Kas? Kāpēc? Kā?”, tas ir modelēts kā dinamisks un interaktīvs mācību process, kas balstīts uz grupu darba aktivitātēm.

Laine Kristberga

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.